[Tài liệu] Nhiễm trùng coronavirus ở trẻ em bao gồm COVID-19


download tại:
https://drive.google.com/file/d/1gc_ZXTJPKYrX45jxL8RmOd1p5Ae1pvpn/view?fbclid=IwAR1YqR6uZuvyqmkSlQ-tY5Bhir7QXzZNv7Xshv1KWjbIpe17pMVEHx0kdhw

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …