[Tài liệu] Hướng dẫn xử trí người lớn bị bệnh nghiêm trọng do coronavirus 2019 (COVID-19)

 

Download tại:  https://drive.google.com/file/d/1ox3U0C7wrBXaG4OVM3tw6k4m7ayDgK8F/view?fbclid=IwAR2y4B7rGCAd1izw4F3Jnqs3IqIHTYfEXH5E5WkwINSZ33raTV05XvNQxdI
Nguồn: BS. Dang Thanh Tuan

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …