[Tài liệu – Covid-19] khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng!

Vui mùng gửi các bạn bản full các khuyến cáo của ESICM về Xử trí bệnh nhân COVID-19 nặng. Các bạn nên chú ý một chút đến từ ngữ (khuyến cáo/đề xuất/khuyến cáo chống/đề xuất chống, lúc đầu tôi không dịch sát chuyện này).Tôi nghĩ có rất cần thiết lúc này vì con số nhiễm của VN đã quá 100 ca.

download:
https://drive.google.com/file/d/1BuZjJ6igSjXRD3irNhGDF2CJd0ZqR48M/view?fbclid=IwAR0aAeWush6Ck8FGXUxa3ZaklVQ1DYGYWsQ4F6zXdNf0fJPm4spfuQ1ZGeU

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

Bé trai 5 tuổi nhiễm trùng nặng do đắp bỏng bằng thuốc Nam

Do đắp thuốc Nam khiến toàn bộ vùng bỏng trên người bé trai 5 tuổi …