[Tài liệu – Covid-19] Chương trình huấn luyện của WHO về COVID-19

download tại :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FMHeD5oLQ0Q3mdD-bULgUm2QE9QMQMcJ?fbclid=IwAR2FdBFvjQ2nKGDuRXemaFlyjQi80UmLjpv5UtZnSl9j7-I6MIQ4wHTgg4M
Nguồn: Bs Dang Thanh Tuan

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …