[TÀI LIỆU – COVID-19] Chăm sóc quan trọng cho đợt bùng phát Covid-19 ở Ý!

Sử dụng dịch vụ chăm sóc quan trọng cho đợt bùng phát COVID-19 ở vùng
Bologna, Ý – Kinh nghiệm và Dự báo sớm trong khi ứng phó khẩn cấp

download tại: https://drive.google.com/file/d/1UIflm4kR8DLhf4mKnxuE6BuB2C7Khxqy/view?fbclid=IwAR3hJnD2419CLrZgbKJtEgMMY4k2AwEMySmB4E_0hmy8O-C8szzuw24hHFI

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …