[Tài liệu] Báo cáo của GS. Gattinoni ngày 9/4/2020 về COVID-19


Nguồn: BS Dang Thanh Tuan
download tại: https://drive.google.com/file/d/18KRaF0wuzZWlcrJW1pAZ5jsznK9kPgla/view?fbclid=IwAR0dAJE_aGqcg_JYkIhS59N4A6SB7QldDL74Sai-8xNjAfxlov8rg-kJanQ

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …