Tag Archives: ngủ

[COVID-19] CÙNG TẠO “MIỄN DỊCH” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG!

[CHỐNG COVID-19]: 🌟 CÙNG TẠO “MIỄN DỊCH” CỦA SỰ–ĐỒNG–LÒNG 🌟 🥺 Sẽ không có lựa chọn “miễn dịch cộng đồng” nào nên làm khi người dân phải chuẩn bị tinh thần “mất đi người thân yêu của mình” theo cách Thủ tướng Anh cảnh báo! 🌟 Chúng ta chỉ có lựa chọn duy nhất: “MIỄN …

Read More »