Tag Archives: Internal

Lan man: "Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài/ Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai"

Lan man: “𝑲𝒆̉ 𝒕𝒉𝒖̀ 𝒕𝒂 đ𝒂̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒐̛̉ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 / 𝑵𝒐́ 𝒏𝒂̆̀𝒎 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒐̛̉ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒂𝒊” Tác giả: BS. Nguyễn V Tuấn Đọc kết quả nghiên cứu của nhóm Ioannidis (hôm qua) tôi nghĩ có lẽ con virus Vũ Hán đã ‘sống chung’ với con người khá …

Read More »

[COVID-19] Kết quả âm tính giả

>>> Kết quả âm tính giả – False Negative Result <<< BS Vu Hong Nguyen Mình chắc chắn là trong mấy ngày qua nhiều bạn đang rất quan tâm đến vấn đề này trong đại dịch virus SARS-CoV-2 (tên cũ là 2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi Covid19. Để cho đơn …

Read More »