Tag Archives: guidelines

[COVID-19] CÁCH LY XÃ HỘI

Cách ly xã hội Bs. Trần Văn Phúc   SARS-CoV-2… Vi-rút quá hoàn hảo trong một xã hội rủi ro, Thế vận hội Tokyo đã bị hoãn lại, hơn 1/3 dân số toàn cầu bị khóa chặt, phong tỏa hoặc cách li xã hội không phải là thuật ngữ được …

Read More »

[Bệnh học] Bệnh do Virus Corona 2019 (Covid-19) – Cập nhật đầy đủ mới nhất từ Uptodate

BỆNH DO VIRUS CORONA 2019 (COVID-19) Tác giả: Kenneth McIntosh, MD Biên tập: Martin S Hirsch, MD Phó biên tập: Allyson Bloom, MD Bản dịch tiếng Việt: Tà Yên Đông – Biên tập viên Ykhoa.org Nguồn bài viết:https://www.uptodate.com/contents/novel-coronavirus-2019-ncov All topics are updated as new evidence becomes available and our peer …

Read More »