Tag Archives: Gs Nguyễn Văn Tuấn

[COVID-19] 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐱𝐲𝐜𝐡𝐥𝐨𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐚́𝐧?

𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐱𝐲𝐜𝐡𝐥𝐨𝐫𝐨𝐪𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 𝐕𝐮̃ 𝐇𝐚́𝐧? GS Nguyễn Văn Tuấn Ở Việt Nam, người ta tranh nhau mua thuốc kí ninh với hi vọng dùng cho điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. ‘Phong trào’ này hóa ra xuất phát từ một bản tin báo chí, và bản …

Read More »

Có nên đóng cửa trường học trong mùa dịch?

Có nên đóng cửa trường học trong mùa dịch? GS. Nguyễn Văn Tuấn, Sydney – Úc châu. =================================================================================== Đó là câu hỏi đang được tranh cãi (chứ chưa thấy ‘tranh luận’) trong cộng đồng ở Việt Nam. Rất cảm tính. Nói một cách hình tượng theo tiếng Anh là ‘More …

Read More »