[Covid-19] Video và câu hỏi giải đáp liên quan đến Covid-19

Bs. Huynh Wyun Tran
Covid-19: 44 video, trên 250 câu hỏi, và sẽ tiếp tục…
======
Mời quý vị xem lại 44 video tôi đã làm về bệnh Covid-19/virus Sars-Cov-2 trong đại dịch này và trên 250 câu trả lời về bệnh này. Nhiều khả năng là thắc mắc của quý vị nằm trong các câu hỏi này.
Team Dr Wynn Tran đang tổng hợp lại các câu hỏi của quý vị để tiện cho việc theo dõi.
Tôi sẽ tiếp tục làm các video về Covid-19 trong những ngày tới, hẹn gặp quý vị trong chiều thứ Sáu này lúc 5h30 chiều.

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …