[COVID-19] Test Kỹ thuật Antibody

Tác giả: Bao Luu
Có nhiều người bác sĩ và bịnh nhân muốn biết test dùm kỹ thuật antibody có hữu dụng hay không?
Bài báo cáo này cho thấy antibody bắt đầu xuất hiện từ ngày thứ 10 sau khi phát xuất triệu chứng xuất hiện.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309920301961?via%3Dihub&fbclid=IwAR3qrMQeqlbh3e2u28yLQ75FkoloROGdqhCqN48VExm3v8AvRkeF2fWVXzU
 
 
 
 

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …