[Covid-19] Tài liệu và các quyết định mới về Covid-19 tại Việt Nam


[Covid-19] Tài liệu và các quyết định mới về Covid-19 tại Việt Nam
Bao gồm 8 bài:

  1. [Bài giảng] Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điệu trị Covid-19 (QĐ 3315/QĐ-BYT ngày 29-07-2020) – GS.TS Nguyễn Văn Kính
  2. Chứng thư: Cục quản lý Khám, Chữa bệnh – Số: 1009/KCB – QLCL&CĐT – V/v: Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp – Hà Nội, 31/07/2020.
  3. Quyết định BYT – Số: 3315/QĐ-BYT – Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) – Hà Nội, 29/07/2020
  4. [Bài giảng] Cập nhật về tình hình xét nghiệm SARS-CoV-2 – BS. Văn Đình Tráng – Hà Nội, 01/08/2020
  5. [Bài giảng] Phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong bệnh viện – PGS. TS. Nguyễn Việt Hùng
  6. [Tài liệu] Hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chóng dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp – PGS. TS. Lương Ngọc Khuê
  7. [Bài giảng] Cập nhật điều trị Covid-19 – BS. Nguyễn Gia Bình
  8. [Tài liệu] Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 – Công tác thu dung, quản lý điều trị Covid-19 – PGS.TS. Lương Ngọc Khuê
[lockercat] Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1C1ACDE06Yd8BULBwm5Uv25Qk1-IiAmJC?fbclid=IwAR2Oj7MSOkDitbIYYM2LJrRMZl1SdwdXHoXXOI9wlKl_fpa3WUKQsN4jwMw
[/lockercat]

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …