[COVID-19] Tài liệu ôn về coronavirus

Ôn bài Covid-19
Nguồn: Dang Thanh Tuan

dowload tại: https://drive.google.com/file/d/1YZa87E3_3gxPhoA-ihG6YXx4uDwjnz96/view?fbclid=IwAR30W-NFFT86N9LNFt1sygbPqQjInlLo-wJE7QfkMxb5Qi2hpT5mwRd70Zk

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …