[Covid-19] Sinh lý bệnh hô hấp ở bệnh nhân Covid-19 thở máy: Một nghiên cứu đoàn hệ

Cảm ơn bài chia sẻ của bác sĩ Dang Thanh Tuan
Respiratory Pathophysiology of Mechanically Ventilated Patients with COVID-19: A Cohort Study

Link download: https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.202004-1163LE?fbclid=IwAR3unJmTT9TpcuJ-Wab6YAoJdptGVK9kj-lygsAUd78AU5-K4m7O7cK9mhQ

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …