[COVID-19] Quan điểm quốc tế về vai trò hỗ trợ cơ khí & ECMO trong việc quản lý bệnh nhân COVID19

Cảm ơn bài chia sẻ của Bs.Dang Thanh Tuan.
Just Published Online: #Perspective: International perspective on role of mechanical support & ECMO in management of critically ill #COVID19 patients.
———————————————————
Vừa xuất bản trực tuyến: #Quan điểm: Quan điểm quốc tế về vai trò hỗ trợ cơ khí & ECMO trong việc quản lý bệnh nhân #COVID19.
 

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …