[Covid-19] National Guidelines for Clinical Management and Treatment of COVID-19

Cảm ơn bài chia sẻ của Bs. Dang Thanh Tuan

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1nULvKgncWRr8xtzyHPX9IJnwtmI6UrXL/view?fbclid=IwAR2hcEZG__7WUBKJXwmt_c9bMCdWo9mKciv9DsseZ-iNfO7iBZ6rj0PBaVc

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …