[COVID-19] Manila là nước đầu tiên trong khu vực khoanh vùng diện rộng cả thủ đô!

[Quarantine] ☘️ Tháng 3/1967, tại Manila diễn ra Hội thảo đầu tiên của WHO ở khu vực Tây TBD về Khoanh vùng quốc tế nhằm kiểm soát bệnh truyền nhiễm.
 Tròn 53 năm sau, hôm nay, Manila là nước đầu tiên trong khu vực khoanh vùng diện rộng cả thủ đô 13 triệu người sau khi có ca bệnh thứ 52, và sau 2 ngày là 140 (trước rất nhiều sự ngỡ ngàng).

☘️ Trang 4 của tài liệu này (oánh bằng máy chữ, 1967) nhận định xu hướng lan truyền bệnh dịch tới địa bàn có yếu tố gia tăng hàng không. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia xem nhẹ vai trò của hàng không và nguy cơ xâm nhập của 1 ca bệnh tới 1 địa bàn. 🤧
🌟 Trong http://covid19global.net/ đã lựa chọn cách tiếp cận khá hợp lý ngay từ đầu trong bài toán này khi không chỉ model trong 1 địa bàn, mà model 2 giai đoạn, bao gồm gđ 1 – đặt địa bàn đó trong nguy cơ xâm nhập quốc tế qua hàng không và di biến động nội tại. Cùng với số liệu tốt và thuật toán khá phức tạp nên kết quả có tính giá trị cao. Rất ít người tính cho COVID-19 theo cách này.
 Việc các nước block hàng không hàng loạt là vô cùng thuận lợi cho Việt Nam trong việc theo dấu ca bệnh. Tuy nhiên, ghi nhận số liệu sự kiện là chưa đủ, cần cấu trúc lại dữ liệu nguy cơ nội tại, nếu không sẽ còn tiếp tục các tình huống phát hiện ca bệnh xong rồi mới đi tìm tung tích các hành khách đã bay chuyến đó!
🐥
https://apps.who.int/iris/handle/10665/207327

NGUỒN: GS Bách

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

Bé trai 5 tuổi nhiễm trùng nặng do đắp bỏng bằng thuốc Nam

Do đắp thuốc Nam khiến toàn bộ vùng bỏng trên người bé trai 5 tuổi …