[COVID-19] Kiến thức về HEPA filter

Chút xíu kiến thức về HEPA filter
BS. Dang Thanh Tuan
Link Drive: https://drive.google.com/file/d/1uhFxRg4BmqzIpdRk11dzgcZNL_-AVIUg/view?fbclid=IwAR17qCzAkdBsPT5BfSFl4ClubVQMxvCxYvaxS_haLXu8Xb8_gsHtkBbFOCY
http://<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1uhFxRg4BmqzIpdRk11dzgcZNL_-AVIUg/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>
 
 

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …