[COVID-19] Hỗ trợ hô hấp bên ngoài ICU


download tại: https://drive.google.com/file/d/1YWPlijwIFc_YdZc-KXC6pWHJZUC_qSDq/view?usp=sharing

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …