[Covid-19] Đánh giá hệ thống cho bệnh nhân viêm phổi Covid 19

Nguồn: Bs. Dang Thanh Tuan

Download tại: https://drive.google.com/file/d/1l-xnsnY-m6uDrnObRcuF5qotO7iLZvtV/view?fbclid=IwAR2-U8QpVd56XfRYjT7Wb8Ko6mjkFuFp0KScOBYL-1aUcBq5V1ULFPqqago

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …