[Covid-19] COVID-19 research: pandemic versus “paperdemic”, integrity, values and risks of the “speed science”

Cảm ơn bài chia sẽ của GS. Bách

  • Từ pandemic đến “infodemic” và nay là “paperdemic”!
  • Đại dịch toàn cầu cho thấy chúng ta luôn cần đến những lưới-lọc về học thuật để phục vụ xã hội nhân sinh và phục vụ cả chính thế giới học thuật.
  • Khi có đại dịch, infodemic (hay sự bùng nổ thông tin tự do) với nguồn tin từ mọi ý nghĩ cá nhân và hành động tạo ra và chia sẻ, dẫn đến các tác động cộng hưởng và sai chệch của rất nhiều thái độ và hành vi bảo vệ.
  • Xã hội kỳ vọng thế giới học thuật như lưới-lọc tốt hơn. Nhưng paperdemic cho thấy một chiều hướng vận động rất biện chứng. Khi cơ chế thông tin học thuật đó ở quy mô toàn thể chưa đủ tốt, tất cả sẽ hướng về những “lựa chọn cá nhân”! Các chính phủ phải có hiệp hội chuyên môn đủ mạnh, cơ chế làm việc và kết nối với các mạng lưới quốc tế đủ lớn, và khả năng đáp ứng kịp thời với các vấn đề mới phát sinh. Chỉ khác biệt với trước đây – trường phái kinh nghiệm – là thế giới ngày nay đòi hỏi sự hòa trộn giữa Dữ liệu toàn cầu – Kinh nghiệm – với khả năng bối cảnh hóa, chuyên biệt hóa các sáng kiến tại địa phương. Sẽ không có nhiều cơ hội tập dượt và tích lũy kinh nghiệm với các vấn đề mới. Nội hàm của “preparedness” là ở sự chuẩn bị và sẵn sàng!


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2020.1767754?fbclid=IwAR0c18kHbEuPl7Lf0-uW8Hp19aeQQi3Y8xJWsZIn18cYAdn7RR4Fi6bWtYw&

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …