[COVID-19] Chăm sóc cho bệnh nhận bị bệnh nặng với Covid-19!


download tại:
https://drive.google.com/file/d/12HfEYC6yJ7M5wL1rAPnFzw_OVLB0p8R9/view?fbclid=IwAR3k8qCCThkJf3VpleCE2XOABKGgqoMnN0oy6qRla5uLog2umvh1R65CA4E

About Khamdinhky

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] 20 Câu hỏi và trả lời về Covid-19 vaccine từ BS Wynn Tran

Hôm nay, ngày 12/14/2020 là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống đại dịch …