Guidelines

[Tài liệu] Tổng hợp tài liệu và các khóa học về Covid-19

[lockercat]1. Khóa học online tiếng Việt “Đào tạo lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp nặng” của WHO https://ykhoa.org/category/chuyen-de/sari-2020/ 2. Các khóa học online về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): https://openwho.org/courses 3. Hướng dẫn cơ bản trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (Dành …

Read More »

[COVID-19] Giao thức xử trí hô hấp của bệnh nhân mắc SASR-CoV-2 (Covid-19)

Giao thức xử trí hô hấp của bệnh nhân mắc SASR-CoV-2 (Covid-19) Bs. Dang Thanh Tuan Một nhóm BS Nam Mỹ đồng thuận cho ra phác đồ xử trí hô hấp cho bệnh COVID-19 khá gọn và dễ thực hiện Link Download: https://drive.google.com/file/d/1MV4_sdNadQVMzlIq-l1xkwGtFjY1lfnN/view?fbclid=IwAR3KpaQMn58iWOmArK_QoJnqtIsyF7b9-88WOFguLCTFOZsZIoPsBwTCe8k   Xin cảm ơn bài chia sẻ của …

Read More »

[COVID-19] Đánh giá khả năng huy động phổi qua tỷ lệ R/I (recruitment/inflation) liên quan đến SARS – CoV – 2

Đánh giá khả năng huy động phổi qua tỷ lệ R/I (recruitment/inflation) liên quan đến SARS-CoV-2 BS. Dang Thanh Tuan Download tại: https://drive.google.com/file/d/14gdiY6l8zwqAdN7ZGVmeBmyR1vnf8a1U/view?fbclid=IwAR1JohqdODKpxgk2RFOFIpjX6YBF0ulp1lDVg9xEgX5GGthwWwSIhQPzI24   Xin cảm ơn bài chia sẻ của BS. Dang Thanh Tuan!

Read More »

[COVID-19] Guideline của Hiệp hội Chăm sóc tích cực Úc và New Zealand (ANZICS) version 1 (16/03/2020)

Guideline của Hiệp hội Chăm sóc tích cực Úc và New Zealand (ANZICS) version 1 (16/03/2020) BS. Dang Thanh Tuan   Phần 1: Lập kế hoạch cho đại dịch. Hướng dẫn hoạt động cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Úc và New Zealand Download tại: https://drive.google.com/file/d/1X0rCu8DiGp4-teVe1D_xvQZezBy2SY5_/view?fbclid=IwAR0Zv70CdPjxS17pxYuhUXWX08jrirPW1Xyhb2exvQ7EgnW_uBoSjKBc-bE Phần 2: Cung cấp …

Read More »